Statsråder fordelt på departement

Om Kirke- og undervisningsdepartementet (21000) (17.11.1818-31.12.1989)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Einar Steensnæs (KrF) 16.10.1989-30.12.1989
Mary Synnøve Kvidal (Ap) 13.06.1988-15.10.1989
Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) 09.05.1986-12.06.1988
Kjell Magne Bondevik (KrF) 08.06.1983-08.05.1986
Tore Austad (H) 14.10.1981-07.06.1983
Lars Roar Langslet (H) 14.10.1981-31.12.1981
Einar Førde (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Einar Førde (Ap) 08.10.1979-03.02.1981
Kjølv Egeland (Ap) 15.01.1976-07.10.1979
Bjartmar Gjerde (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
Anton Skulberg (Sp) 18.10.1972-15.10.1973
Bjartmar Gjerde (Ap) 17.03.1971-17.10.1972
Kjell Bondevik (KrF) 12.10.1965-16.03.1971
Helge Sivertsen (Ap) 25.09.1963-11.10.1965
Olaf Erling Kortner (V) 28.08.1963-24.09.1963
Helge Sivertsen (Ap) 23.04.1960-27.08.1963
Birger Martin Bergersen (Ap) 22.01.1955-22.04.1960
Birger Martin Bergersen (Ap) 09.12.1953-21.01.1955
Lars Magnus Moen (Ap) 19.11.1951-08.12.1953
Lars Magnus Moen (Ap) 28.06.1948-18.11.1951
Kaare Fostervold (Ap) 05.11.1945-27.06.1948
Kaare Fostervold (Ap) 25.06.1945-04.11.1945
Konsultativ statsråd Conrad Bonnevie-Svendsen (Uavh.) 25.06.1945-04.11.1945
Fungerende statsråd Terje Wold (Ap) 14.05.1945-30.05.1945
Nils Hjelmtveit (Ap) 20.03.1935-24.06.1945
Knut Liestøl (V) 03.03.1933-19.03.1935
Nils Trædal (Bp) 14.03.1932-02.03.1933
Nils Trædal (Bp) 12.05.1931-13.03.1932
Sigvald Mathias Hasund (V) 15.02.1928-11.05.1931
Olav Martinius Knutsen Steinnes (Ap) 28.01.1928-14.02.1928
Ole Ludvig Bærøe (H) 25.12.1927-27.01.1928
Wilhelm Christian Magelsen (H) 05.03.1926-24.12.1927
Ivar Petterson Tveiten (V) 25.07.1924-04.03.1926
Karl Sanne (H) 12.12.1923-24.07.1924
Anders Venger (H) 24.11.1923-11.12.1923
Ivar Bergesen Sælen (H) 30.05.1923-23.11.1923
Ivar Bergesen Sælen (H) 06.03.1923-29.05.1923
Statsminister Fredrik Olsen Nalum (V) 22.06.1921-05.03.1923
Nils Riddervold-Jensen (H) 21.06.1920-21.06.1921
Jørgen G. Løvland (V) 26.10.1915-20.06.1920
Aasulv Olsen Bryggesaa (V) 31.01.1913-25.10.1915
Edvard Apolloniussen Liljedahl (FV) 20.02.1912-30.01.1913
Just Knud Qvigstad (H) 02.02.1910-19.02.1912
Knut Johannes Hougen (V) 18.09.1909-01.02.1910
Knut Johannes Hougen (V) 08.07.1909-17.09.1909
Karl Seip (V) 19.03.1908-15.09.1909
Abraham T. Berge (V) 23.10.1907-18.03.1908
Otto Jensen (Uavh.) 27.01.1906-22.10.1907
Christopher Knudsen (H) 11.03.1905-26.01.1906
Hans Nilsen Hauge (H) 22.10.1903-10.03.1905
Vilhelm Andreas Wexelsen (V) 21.04.1902-21.10.1903
Vilhelm Andreas Wexelsen (V) 17.02.1898-20.04.1902
Jakob Liv Rosted Sverdrup (MV) 14.10.1895-16.02.1898
Emil Stang (H) 01.04.1895-13.10.1895
Anton Christian Bang (H) 02.05.1893-31.03.1895
Carl Christian Berner (V) 01.07.1892-01.05.1893
Vilhelm Andreas Wexelsen (V) 06.03.1891-30.06.1892
Jakob Aall Bonnevie (H) 13.07.1889-05.03.1891
Jakob Liv Rosted Sverdrup (V) 24.02.1888-12.07.1889
Elias Blix (V) 01.08.1886-23.02.1888
Jakob Liv Rosted Sverdrup (V) 01.08.1885-31.07.1886
Elias Blix (V) 26.06.1884-31.07.1885
Nils Christian Egede Hertzberg 03.04.1884-25.06.1884
Halfdan Lehmann 29.03.1884-02.04.1884
Henrik Laurentius Helliesen 01.03.1884-25.03.1884
Nils Christian Egede Hertzberg 30.01.1882-29.02.1884
Rasmus Tønder Nissen 01.10.1881-18.01.1882
Jens Holmboe 26.09.1881-30.09.1881
Tilforordnet statsråd Halfdan Lehmann 16.09.1881-25.09.1881
Jens Holmboe 01.11.1880-15.09.1881
Rasmus Tønder Nissen 01.10.1877-31.10.1880
Jens Holmboe 01.11.1876-30.09.1877
Rasmus Tønder Nissen 21.07.1875-31.10.1876
Tilforordnet statsråd Carl Peter Parelius Essendrop 06.07.1875-20.07.1875
Rasmus Tønder Nissen 05.06.1875-05.07.1875
Tilforordnet statsråd Carl Peter Parelius Essendrop 26.05.1875-04.06.1875
Rasmus Tønder Nissen 28.11.1874-25.05.1875
Carl Peter Parelius Essendrop 01.07.1872-23.11.1874
Hans Riddervold 01.09.1855-30.06.1872
Otto Vincent Lange 07.10.1854-31.08.1855
Jørgen Herman Vogt 01.09.1854-06.10.1854
Hans Riddervold 01.09.1850-31.08.1854
Søren Anton Wilhelm Sørenssen 01.06.1850-31.07.1850
Jørgen Herman Vogt 01.09.1849-31.08.1850
Hans Riddervold 19.04.1848-31.08.1849
Poul Christian Holst 01.09.1844-18.04.1848
Oluf Borch de Schouboe 01.09.1843-31.08.1844
Poul Christian Holst 01.10.1840-31.08.1843
Oluf Borch de Schouboe 01.09.1839-30.09.1840
Poul Christian Holst 01.06.1837-31.08.1839
Andreas Arntzen 01.12.1836-31.05.1837
Oluf Borch de Schouboe 10.11.1836-30.11.1836
Christian Adolph Diriks 01.09.1825-09.11.1836
Poul Christian Holst 28.06.1825-31.08.1825
Niels Treschow 01.04.1823-27.06.1825
Poul Christian Holst 09.07.1822-31.03.1823
Niels Treschow 01.09.1820-08.07.1822
Jonas Collett 01.10.1819-31.08.1820
Niels Treschow 01.11.1817-30.09.1819