Statsråder fordelt på departement

Om Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker (150) (27.09.1974-31.12.1978)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Jens Evensen (Ap) 15.01.1976-30.12.1978
Jens Evensen (Ap) 27.09.1974-14.01.1976