Statsråder fordelt på departement

Om Indredepartementet (127) (16.07.1845-31.12.1902)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Otto A. Blehr (V) 21.04.1902-31.12.1902
Johannes W. C. Steen (V) 01.03.1900-20.04.1902
Ole Anton Qvam (V) 01.04.1899-28.02.1900
Georg August Thilesen (V) 17.02.1898-31.03.1899
Olaj Johan Olsen (MV) 01.08.1897-16.02.1898
Thomas von Westen Engelhart (V) 14.10.1895-31.07.1897
Peter Birch-Reichenwald (H) 03.03.1894-13.10.1895
Johan Henrik Paasche Thorne (H) 02.05.1893-02.03.1894
Wollert Konow (H.) (V) 06.03.1891-01.05.1893
Ole Andreas Furu (H) 01.07.1890-05.03.1891
Johan Henrik Paasche Thorne (H) 13.07.1889-30.06.1890
Georg August Thilesen (V) 29.12.1888-12.07.1889
Lars Knutson Liestøl (V) 01.10.1888-28.12.1888
Oscar Jacobsen (V) 28.08.1888-30.09.1888
Peter Olrog Schjøtt (V) 01.08.1888-27.08.1888
Walter Scott Dahl (V) 05.03.1888-31.07.1888
Sofus Arctander (V) 01.08.1886-16.02.1888
Hans Georg Jacob Stang (V) 01.08.1885-31.07.1886
Sofus Arctander (V) 26.06.1884-31.07.1885
Thomas Cathinco Bang 03.04.1884-25.06.1884
Konstituert statsråd Niels Mathias Rye 21.03.1884-02.04.1884
Nils Vogt 01.09.1883-20.03.1884
Christian Jensen 01.09.1882-31.08.1883
Nils Vogt 31.08.1879-31.08.1882
Christian A. Selmer 01.08.1878-31.08.1879
Nils Vogt 01.08.1876-31.07.1878
Christian A. Selmer 21.07.1875-31.07.1876
Nils Vogt 31.08.1873-20.07.1875
Johan Collett Falsen 01.09.1872-30.08.1873
Nils Vogt 13.05.1871-31.08.1872
Henrik Laurentius Helliesen 24.02.1871-12.05.1871
Christian Zetlitz Bretteville 01.10.1869-23.02.1871
Frederik Stang 01.06.1868-30.09.1869
Christian Zetlitz Bretteville 01.08.1866-31.05.1868
August Christian Manthey 01.08.1865-31.07.1866
Christian Zetlitz Bretteville 01.10.1862-31.07.1865
August Christian Manthey 25.08.1861-30.09.1862
Tilforordnet statsråd Johan Christian Collett 12.08.1861-24.08.1861
Christian Zetlitz Bretteville 01.07.1859-11.08.1861
August Christian Manthey 01.08.1858-30.06.1859
Christian Zetlitz Bretteville 02.03.1854-31.07.1858
Frederik Stang 01.07.1849-31.05.1854
Hans Christian Petersen 01.07.1848-30.06.1849
Frederik Stang 01.01.1846-30.06.1848