Statsråder fordelt på departement

Om 1. departement for kirkesakene og undervisningsvesenet (115) (30.11.1814-17.11.1818)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Christian Krohg 01.10.1817-31.10.1817
Christian Krohg 01.09.1816-30.09.1816
Niels Treschow 30.11.1814-31.08.1816