Statsråder fordelt på departement

Om Samferdselsdepartementet (8000) (22.02.1946-)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Jon Georg Dale (Frp) 31.08.2018-23.03.2019
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) 16.10.2013-31.08.2018
Samferdselsmininster Marit Arnstad (Sp) 18.06.2012-15.10.2013
Samferdselsmininster Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) 21.10.2009-18.06.2012
Liv Signe Navarsete (Sp) 17.10.2005-20.10.2009
Torild Skogsholm (V) 19.10.2001-16.10.2005
Terje Moe Gustavsen (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Dag Jostein Fjærvoll (KrF) 15.03.1999-16.03.2000
Odd Einar Dørum (V) 17.10.1997-14.03.1999
Sissel Rønbeck (Ap) 25.10.1996-16.10.1997
Kjell Opseth (Ap) 03.11.1990-24.10.1996
Lars Gunnar Lie (KrF) 16.10.1989-02.11.1990
William Engseth (Ap) 13.06.1988-15.10.1989
Kjell Borgen (Ap) 09.05.1986-12.06.1988
Johan J. Jakobsen (Sp) 08.06.1983-08.05.1986
Inger Koppernæs (H) 14.10.1981-07.06.1983
Ronald Joseph Bye (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Ronald Joseph Bye (Ap) 08.10.1979-03.02.1981
Asbjørn Reidar Jordahl (Ap) 11.01.1978-07.10.1979
Ragnar Karl Viktor Christiansen (Ap) 15.01.1976-10.01.1978
Annemarie Lorentzen (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
John Austrheim (Sp) 18.10.1972-15.10.1973
Reiulf Steen (Ap) 17.03.1971-17.10.1972
Håkon Kyllingmark (H) 12.10.1965-16.03.1971
Erik Himle (Ap) 20.01.1964-11.10.1965
Trygve Bratteli (Ap) 25.09.1963-19.01.1964
Lars Leiro (Sp) 28.08.1963-24.09.1963
Trygve Bratteli (Ap) 23.04.1960-27.08.1963
Kolbjørn Varmann (Ap) 22.01.1955-22.04.1960
Jakob Martin Pettersen (Ap) 05.01.1952-21.01.1955
Nils Langhelle (Ap) 19.11.1951-04.01.1952
Nils Langhelle (Ap) 22.02.1946-18.11.1951