Statssekretærene i Jens Stoltenbergs andre regjering første del (17.10.2005-20.10.2009)


(Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Svein Fjellheim (f. 1945), Ap
17.10.2005-12.11.2012
Morten Wetland (f. 1951), Ap
17.10.2005-31.12.2007
Lars Erik Flatø (f. 1964), Ap
17.10.2005-30.11.2006
Bård Vegar Solhjell (f. 1971), SV
Utnevnt til statsråd 18.10.2007

17.10.2005-17.10.2007
Hege Solbakken (f. 1972), Sp
17.10.2005-02.03.2008
Rita Skjærvik (f. 1974), Ap
Permittert 09.03.2006 - 01.11.2006 og 18.01.2010-15.08.2010

17.10.2005-15.10.2013
Torbjørn Giæver Eriksen (f. 1970), Ap
17.10.2005-11.06.2011
Hilde Singsaas (f. 1972), Ap
01.12.2006-20.10.2009
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (f. 1959), Ap
01.12.2006-20.10.2009
Kjersti Markusson (f. 1955), SV
22.10.2007-01.01.2010
Snorre Wikstrøm (f. 1972), Ap
01.01.2008-14.09.2008
Per Johannessøn Jordal (f. 1967), Sp
03.02.2008-20.10.2009
Jan-Erik Larsen (f. 1963), Ap
15.09.2008-20.10.2009

Utenriksdepartementet

Kjetil Skogrand (f. 1967), Ap
Utenrikssaker

21.10.2005-17.11.2006
Raymond Johansen (f. 1961), Ap
Utenrikssaker

28.10.2005-24.04.2009
Liv Monica Bargem Stubholt (f. 1961), Sp
Utenrikssaker

07.11.2005-20.09.2007
Elisabeth Walaas (f. 1956), Ap
Utenrikssaker

21.09.2007-04.01.2010
Anne Margareth Fagertun Stenhammer (f. 1950), SV
Utviklingssaker

17.10.2005-15.11.2007
Håkon Arald Gulbrandsen (f. 1969), SV
Utviklingssaker

16.11.2007-20.11.2009
Gry Larsen (f. 1975), Ap
I permisjon 09.08.2010-11.03.2011. Sykemeldt 07.09.2013-09.05.2014.

24.04.2009-15.10.2013

Finansdepartementet

Hilde Singsaas (f. 1972), Ap
20.10.2009-15.10.2013
Roger Østlie Sandum (f. 1970), SV
17.10.2005-20.10.2009
Bjørn Arild Gram (f. 1972), Sp
Permittert 06.08.2007 - 02.09.2007

17.10.2005-11.10.2007
Roger Schjerva (f. 1968), SV
Permittert 18.05.2009 - 31.07.2009

17.10.2005-15.10.2013
Geir Axelsen (f. 1965), Ap
17.10.2005-20.10.2009
Kjersti Markusson (f. 1955), SV
21.10.2005-21.10.2007
Ole Morten Geving (f. 1974), Sp
12.10.2007-17.12.2010
Henriette Westhrin (f. 1973), SV
18.10.2007-20.10.2009
Bernt Sverre Mehammer (f. 1969), SV
Vikariat for Roger Schjerva

18.05.2009-31.07.2009
Kjetil Lund (f. 1970), Ap
20.10.2009-15.10.2013
Departementskonstituert statssekretær Sigrid Hjørnegård (f. 1965), Sp
06.08.2007-02.09.2007

Forsvarsdepartementet

Espen Barth Eide (f. 1964), Ap
17.10.2005-28.06.2010

Justis- og politidepartementet

Anne Rygh Pedersen (f. 1967), Ap
21.10.2005-08.02.2007
Terje Moland Pedersen (f. 1952), Ap
21.10.2005-20.01.2012
Astri Aas-Hansen (f. 1970), Ap
09.02.2007-02.05.2013
Departementskonstituert statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (f. 1976), Ap
29.04.2009-20.10.2009

Kunnskapsdepartementet

Lisbet Rugtvedt (f. 1967), SV
Barnehage- og opplæringssaker fra 18.10.2007

17.10.2005-09.12.2011
Åge Ronald Rosnes (f. 1954), SV
17.10.2005-02.09.2006
Per Botolf Maurseth (f. 1969), SV
03.09.2006-17.10.2007
Jens Revold (f. 1948), SV
Universitet- og høgskolesaker

18.10.2007-13.03.2009
Åsa Elvik (f. 1979), Ap
13.03.2009-20.10.2009
Kyrre Lekve (f. 1968), SV
20.10.2009-27.04.2012

Landbruks- og matdepartementet

Ola T. Heggem (f. 1952), Sp
28.10.2005-23.09.2011

Samferdselsdepartementet

Steinulf Tungesvik (f. 1965), Sp
21.10.2005-02.03.2008
Hege Solbakken (f. 1972), Sp
Permisjon fra 29.09.2008

03.03.2008-20.10.2009
Guri Størvold (f. 1976), Sp
15.09.2008-20.10.2009
Geir Pollestad (f. 1978), Sp
08.10.2008-20.10.2009
Lars Erik Bartnes (f. 1978), Sp
I permisjon 06.02.2012-15.04.2012.

20.10.2009-15.10.2013
Konstituert statssekretær Erik Lahnstein (f. 1972), Sp
17.10.2006-15.12.2006

Fiskeri- og kystdepartementet

Vidar Ulriksen (f. 1953), Ap
21.10.2005-14.01.2011
Konstituert statssekretær Kari-Anne Opsal (f. 1967), Ap
01.12.2006-09.04.2007

Olje- og energidepartementet

Anita Utseth (f. 1966), Sp
21.10.2005-20.09.2007
Liv Monica Bargem Stubholt (f. 1961), Sp
21.09.2007-27.03.2009
Guri Størvold (f. 1976), Sp
21.09.2007-19.06.2008
Geir Pollestad (f. 1978), Sp
20.06.2008-07.10.2008
Robin Martin Kåss (f. 1977), Ap
08.10.2008-25.06.2010
Sigrid Hjørnegård (f. 1965), Sp
27.03.2009-04.03.2011

Helse- og omsorgsdepartementet

Rigmor Aasrud (f. 1960), Ap
21.10.2005-20.10.2009
Wegard Harsvik (f. 1967), Ap
21.10.2005-02.12.2007
Arvid Libak (f. 1957), Ap
13.10.2006-19.06.2008
Kari Henriksen (f. 1955), Ap
03.12.2007-03.04.2009
Dagfinn Sundsbø (f. 1946), Sp
20.06.2008-20.10.2009
Ellen Birgitte Pedersen (f. 1952), SV
27.06.2008-20.10.2009
Ketil Lindseth (f. 1977), Ap
27.02.2009-20.10.2009
Tone Helen Toften (f. 1967), Ap
20.10.2009-20.09.2011
Roger Ingebrigtsen (f. 1966), Ap
20.10.2009-28.06.2010

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Jan-Erik Støstad (f. 1953), Ap
Arbeids- og pensjonssaker

21.10.2005-31.12.2009
Libe S. Rieber-Mohn (f. 1965), Ap
Integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker

21.10.2005-20.10.2009
Laila Gustavsen (f. 1973), Ap
Velferdspolitiske saker

21.10.2005-20.10.2009
Berit Oskal Eira (f. 1951), Ap
28.10.2005-25.10.2007
Raimo Valle (f. 1965), Ap
Same- og minoritetssaker

26.10.2007-31.12.2009

Barne- og likestillingsdepartementet

Kjell Erik Øie (f. 1960), Ap
21.10.2005-27.03.2009
Krishna Chudasama (f. 1961), Ap
28.10.2005-30.11.2006
Lotte Grepp Knutsen (f. 1973), Ap
27.03.2009-20.10.2009

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Wenche Lyngholm (f. 1951), SV
21.10.2005-20.10.2009

Kommunal- og regionaldepartementet

Inge Bartnes (f. 1970), Sp
17.10.2005-20.09.2007
Guri Størvold (f. 1976), Sp
17.10.2005-20.09.2007
Dag Henrik Sandbakken (f. 1957), Sp
21.10.2005-11.01.2013
Janne Sjelmo Nordås (f. 1964), Sp
02.11.2007-20.10.2009

Miljøverndepartementet

Henriette Westhrin (f. 1973), SV
17.10.2005-17.10.2007
Heidi Sørensen (f. 1970), SV
Miljøsaker

18.10.2007-27.04.2012

Nærings- og handelsdepartementet

Frode Berge (f. 1966), Ap
21.10.2005-13.12.2007
Karin Yrvin (f. 1970), Ap
21.10.2005-29.09.2006
Rikke Lind (f. 1968), Ap
Permittert 14.12.2007- 01.08.2008

26.01.2007-04.05.2012
Øyvind Slåke (f. 1965), Ap
14.12.2007-20.10.2009
Arvid Libak (f. 1957), Ap
20.06.2008-11.09.2008
Departementskonstituert statssekretær Annelene Svingen (f. 1969), Ap
14.12.2007-30.06.2008

Kultur- og kirkedepartementet

Randi Øverland (f. 1952), Ap
21.10.2005-02.12.2007
Mette Gundersen (f. 1972), Ap
Permittert 01.10.2006 - 03.06.2007

21.10.2005-03.06.2007
Wegard Harsvik (f. 1967), Ap
03.12.2007-20.10.2009
Konstituert statssekretær Halvard Ingebrigtsen (f. 1970), Ap
12.10.2006-03.06.2007