Statssekretærene i Kjell Magne Bondeviks andre regjering (19.10.2001-16.10.2005)


(Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Gunnar Kvassheim (f. 1953), V
19.10.2001-30.09.2005
Eirik Ola Hektoen Moen (f. 1953), H
19.10.2001-16.10.2005
Odd Jostein Sæter (f. 1948), KrF
19.10.2001-16.10.2005
Kari Husøy (f. 1952), KrF
19.10.2001-16.10.2005
Gunnar Husan (f. 1947), KrF
16.11.2001-16.10.2005
Siv Nordrum (f. 1958), KrF
16.11.2001-16.10.2005

Utenriksdepartementet

Kim Traavik (f. 1946), H
Utenrikssaker

19.10.2001-16.10.2005
Vidar Helgesen (f. 1968), H
Utenrikssaker

19.10.2001-16.10.2005
Elsbeth Sande Tronstad (f. 1956), H
Utenrikssaker

19.10.2001-31.12.2002
Thorhild Widvey (f. 1956), H
Utenrikssaker. Utnevnt til statsråd 18.06.2004.

01.02.2003-17.06.2004
Sylvi Graham (f. 1951), H
Utenrikssaker

20.08.2004-16.10.2005
Olav Kjørven (f. 1963), KrF
Utviklingssaker

26.10.2001-15.02.2005
Leiv Lunde (f. 1961), KrF
Utviklingssaker

16.02.2005-16.10.2005

Finansdepartementet

Knut Arild Hareide (f. 1972), KrF
19.10.2001-04.08.2003
Øystein Børmer (f. 1968), H
19.10.2001-16.10.2005
Kari Elisabeth Olrud Moen (f. 1969), H
19.10.2001-16.10.2005
Harald Solberg (f. 1976), KrF
04.08.2003-16.10.2005
Statssekretær Geir Olsen (f. 1964), V
For finansminister Per-Kristian Foss

01.01.2005-16.10.2005

Forsvarsdepartementet

Gunnar Heløe (f. 1959), H
26.10.2001-31.12.2003
Bård Glad Pedersen (f. 1976), H
01.01.2004-16.10.2005

Justis- og politidepartementet

Jørn Holme (f. 1959), V
26.10.2001-17.06.2004
Rita Sletner (f. 1960), V
26.10.2001-16.10.2005
Trond Prytz (f. 1945), V
18.06.2004-16.10.2005

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Bjørn Haugstad (f. 1969), H
Unntatt kirkesaker

19.10.2001-31.12.2001
Helge Ole Bergesen (f. 1949), H
Unntatt kirkesaker

26.10.2001-31.12.2001

Utdannings- og forskningsdepartementet

Bjørn Haugstad (f. 1969), H
01.01.2002-16.10.2005
Helge Ole Bergesen (f. 1949), H
01.01.2002-16.10.2005

Landbruks- og matdepartementet

Leif Helge Kongshaug (f. 1949), V
19.10.2001-30.09.2005

Samferdselsdepartementet

Arnfinn Torbjørn Ellingsen (f. 1946), V
26.10.2001-16.10.2005

Fiskeri- og kystdepartementet

Janne Johnsen (f. 1970), H
31.01.2003-16.10.2005

Fiskeridepartementet

Solveig Strand (f. 1961), H
02.11.2001-07.06.2002
Thorhild Widvey (f. 1956), H
14.06.2002-31.01.2003

Olje- og energidepartementet

Britt Skjelbred (f. 1949), KrF
26.10.2001-27.02.2004
Øyvind Håbrekke (f. 1969), KrF
27.01.2004-17.06.2004
Oluf Ulseth (f. 1966), H
18.06.2004-16.10.2005

Sosial- og helsedepartementet

Kristin Ravnanger (f. 1952), KrF
Helsesaker

19.10.2001-31.12.2001

Sosialdepartementet

Osmund Kaldheim (f. 1965), H
01.01.2002-31.12.2002
Jan Otto Risebrobakken (f. 1970), H
01.01.2003-17.06.2004
Helge Eide (f. 1964), KrF
18.06.2004-30.09.2004
Kristin Ravnanger (f. 1952), KrF
18.06.2004-30.09.2004

Helsedepartementet

Kristin Ravnanger (f. 1952), KrF
01.01.2002-17.06.2004
Jan Otto Risebrobakken (f. 1970), H
18.06.2004-30.09.2004
Elisabeth Aspaker (f. 1962), H
18.06.2004-30.09.2004

Helse- og omsorgsdepartementet

Elisabeth Aspaker (f. 1962), H
01.10.2004-30.09.2005
Jan Otto Risebrobakken (f. 1970), H
01.10.2004-16.10.2005

Arbeids- og sosialdepartementet

Helge Eide (f. 1964), KrF
01.10.2004-16.10.2005
Kristin Ravnanger (f. 1952), KrF
01.10.2004-16.10.2005

Barne- og familiedepartementet

Odd Anders With (f. 1955), KrF
19.10.2001-09.10.2003
Hans Olav Syversen (f. 1966), KrF
09.10.2003-30.09.2005

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Christine Benedichte Meyer (f. 1964), H
02.11.2001-17.01.2003
Osmund Kaldheim (f. 1965), H
01.01.2003-08.03.2004
Eirik Lae Solberg (f. 1971), H
08.03.2004-30.09.2004
Elbjørg Torsøe (f. 1973), H
08.03.2004-17.06.2004

Kommunal- og regionaldepartementet

Kristin Ørmen Johnsen (f. 1953), H
26.10.2001-18.01.2004
Morten Andreas Meyer (f. 1959), H
26.10.2001-26.10.2003
Lars Arne Ryssdal (f. 1964), H
26.10.2001-08.03.2004
Anders Johann Henrik Eira (f. 1971), H
26.10.2001-08.10.2004
Frank Jenssen (f. 1969), H
20.10.2003-28.02.2005
Cathrin Bretzeg (f. 1965), H
16.02.2004-16.10.2005
Ellen Inga Olavsdatter Hætta (f. 1953), H
15.10.2004-16.10.2005
Roger Iversen (f. 1974), H
01.01.2005-16.10.2005
Just Hjalmar Johansen (f. 1956), H
21.02.2005-16.10.2005

Miljøverndepartementet

André Støylen (f. 1968), H
19.10.2001-13.12.2002
Bjørn Johnny Skaar (f. 1971), H
31.10.2001-16.10.2005
Lars Jacob Hiim (f. 1971), H
For miljøvernminister Børge Brende

13.12.2002-17.06.2004
Øyvind Håbrekke (f. 1969), KrF
18.06.2004-16.10.2005

Moderniseringsdepartementet

Eirik Lae Solberg (f. 1971), H
01.10.2004-16.10.2005

Nærings- og handelsdepartementet

Helle Hammer (f. 1965), H
19.10.2001-17.06.2004
Oluf Ulseth (f. 1966), H
26.10.2001-17.06.2004
Lars Jacob Hiim (f. 1971), H
For nærings- og handelsminister Børge Brende

18.06.2004-16.10.2005
Tone Skogen (f. 1953), H
For nærings- og handelsminister Børge Brende

18.06.2004-16.10.2005
Konstituert statssekretær Helle Hammer (f. 1965), H
18.06.2004-30.07.2005
Departementskonstituert statssekretær Bjørn Johnny Skaar (f. 1971), H
21.02.2005-18.05.2005

Kultur- og kirkedepartementet

Berit Øksnes Gjerløw (f. 1959), KrF
01.01.2002-16.10.2005
Yngve Slettholm (f. 1955), KrF
01.01.2002-16.10.2005

Kulturdepartementet

Berit Øksnes Gjerløw (f. 1959), KrF
Kirkesaker

19.10.2001-31.12.2001
Yngve Slettholm (f. 1955), KrF
Kirkesaker

19.10.2001-31.12.2001