Statssekretærene i Jens Stoltenbergs første regjering (17.03.2000-18.10.2001)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

(f. 1960)
17.03.2000-18.10.2001
Norvald Mo (f. 1953)
24.03.2000-18.10.2001
Hege Marie Norheim (f. 1967)
24.03.2000-12.10.2000
Jan-Erik Larsen (f. 1963)
31.03.2000-18.10.2001
Tom Therkildsen (f. 1960)
08.05.2000-18.10.2001
Lisbeth Berg-Hansen (f. 1963)
20.10.2000-18.10.2001

Utenriksdepartementet

Raymond Johansen (f. 1961)
Utenrikssaker

17.03.2000-18.10.2001
Espen Barth Eide (f. 1964)
Utenrikssaker

17.03.2000-18.10.2001
Mona Juul (f. 1959)
Utenrikssaker

17.03.2000-15.12.2000
Jan Bøhler (f. 1952)
Utenrikssaker

26.01.2001-18.10.2001
Sigrun Møgedal (f. 1943)
Utviklingssaker

27.03.2000-18.10.2001

Finansdepartementet

Vidar Ovesen (f. 1966)
24.03.2000-18.10.2001
Ellen Mo (f. 1951)
03.04.2000-18.10.2001
Hege Marie Norheim (f. 1967)
13.10.2000-18.10.2001

Forsvarsdepartementet

Øystein Singsaas (f. 1945)
17.03.2000-18.10.2001

Justis- og politidepartementet

Øystein Mæland (f. 1960)
24.03.2000-18.10.2001
Anne Lise Ryel (f. 1958)
31.03.2000-18.10.2001

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Berith Irene Egeberg Bergersen (f. 1951)
17.03.2000-31.05.2001
Randi Øverland (f. 1952)
27.03.2000-18.10.2001
Nina Tangnæs Grønvold (f. 1969)
01.06.2001-18.10.2001

Landbruksdepartementet

Sveinung Valle (f. 1959)
24.03.2000-18.10.2001

Samferdselsdepartementet

Eirin Kristin Sund (f. 1967)
17.03.2000-18.10.2001

Fiskeridepartementet

Ellen Marie Bergli (f. 1946)
17.03.2000-18.10.2001

Olje- og energidepartementet

Bjørg Kirsten Sandal (f. 1955)
07.04.2000-18.10.2001

Sosial- og helsedepartementet

Tore Hagebakken (f. 1961)
Sosialsaker

24.03.2000-18.10.2001
Lars Erik Flatø (f. 1964)
Helsesaker

31.03.2000-18.10.2001

Barne- og familiedepartementet

Solveig Varnes Solbakken (f. 1949)
17.03.2000-18.10.2001

Kommunal- og regionaldepartementet

Steinar Ronald Pedersen (f. 1947)
17.03.2000-18.10.2001
Audun Tron (f. 1945)
17.03.2000-18.10.2001
Fatma Bhanzi Jynge (f. 1945)
17.03.2000-31.03.2000
Sverre Bugge (f. 1953)
31.03.2000-18.10.2001
Einar Gelius (f. 1959)
11.12.2000-18.10.2001

Miljøverndepartementet

Stein Lier-Hansen (f. 1955)
24.03.2000-18.10.2001

Nærings- og handelsdepartementet

Britt Annie Schultz (f. 1945)
17.03.2000-18.10.2001
Olav Soleng (f. 1947)
24.03.2000-01.02.2001
Tore Onshuus Sandvik (f. 1969)
02.02.2001-18.10.2001

Kulturdepartementet

Roger Ingebrigtsen (f. 1966)
24.03.2000-18.10.2001