Statssekretærene i Kjell Magne Bondeviks første regjering (17.10.1997-16.03.2000)


(Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Odd Jostein Sæter (f. 1948), KrF
17.10.1997-16.03.2000
Kari Husøy (f. 1952), KrF
17.10.1997-16.03.2000
Gunnar Husan (f. 1947), KrF
17.10.1997-16.03.2000
Jarle Skjørestad (f. 1957), Sp
17.10.1997-28.03.1999
Per Tore Woie (f. 1969), V
17.10.1997-16.03.2000
Åslaug Marie Haga (f. 1959), Sp
Utnevnt til statsråd 08.10.1999.

29.03.1999-07.10.1999
Helge Eide (f. 1964), KrF
18.10.1999-16.03.2000
Anna Kristine Jahr Røine (f. 1949), Sp
18.10.1999-16.03.2000
Tore Killingland (f. 1953), V
25.02.2000-16.03.2000

Utenriksdepartementet

Åslaug Marie Haga (f. 1959), Sp
Utenrikssaker

17.10.1997-28.03.1999
(f. 1957), KrF
Utenrikssaker

06.11.1997-16.03.2000
Wegger Christian Strømmen (f. 1959), KrF
Utenrikssaker

12.02.1999-16.03.2000
Jarle Skjørestad (f. 1953), Sp
Utenrikssaker

29.03.1999-16.03.2000
Leiv Lunde (f. 1961), KrF
Utviklings- og menneskerettighetssaker

27.10.1997-16.03.2000

Finans- og tolldepartementet

Arne Synnes (f. 1940), KrF
17.10.1997-14.10.1999
Konstituert statssekretær Brynjulf Moe (f. 1963), V
05.12.1997-22.09.1998

Finansdepartementet

Endre Skjørestad (f. 1953), Sp
17.10.1997-16.03.2000
Tori Hoven (f. 1962), V
Permittert 02.12.1997 - 23.09.1998

23.10.1997-16.03.2000
Reinert Andreas Leirvik (f. 1967), V
17.01.2000-16.03.2000

Forsvarsdepartementet

Ommund Heggheim (f. 1943), KrF
29.10.1997-14.03.1999
Kjell Ingar Alvheim (f. 1944), V
19.03.1999-16.03.2000

Justis- og politidepartementet

Åshild Anmarkrud (f. 1939), KrF
17.10.1997-14.03.1999
Bjørn Johan Solbakken (f. 1944), KrF
28.11.1997-16.03.2000
Atle Hamar (f. 1964), V
For justisminister Odd Einar Dørum

19.03.1999-16.03.2000

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Svein Helgesen (f. 1948), KrF
17.10.1997-16.03.2000
Marit Elisebet Totland (f. 1957), KrF
23.10.1997-16.03.2000

Landbruksdepartementet

Jan Erik Sundby (f. 1955), KrF
24.10.1997-16.03.2000

Samferdselsdepartementet

Torild Skogsholm (f. 1959), V
17.10.1997-14.03.1999
Svein-Ottar Sandal (f. 1951), KrF
22.03.1999-16.03.2000

Fiskeridepartementet

Johannes Martin Nakken (f. 1950), Sp
23.10.1997-02.11.1999
Terje Lorentz Magnussen (f. 1947), Sp
03.11.1999-20.01.2000
Kenneth Mikkelsen (f. 1966), Sp
04.02.2000-16.03.2000

Olje- og energidepartementet

Håkon Steinar Giil (f. 1943), Sp
17.10.1997-28.01.1999
Erlend Grimstad (f. 1967), Sp
01.02.1999-16.03.2000

Sosial- og helsedepartementet

Rita Hansen Roaldsen (f. 1956), Sp
Sosialsaker

23.10.1997-31.01.1999
Idar Magne Holme (f. 1951), KrF
Helsesaker

23.10.1997-16.03.2000
Steinulf Tungesvik (f. 1965), Sp
Sosialsaker

01.02.1999-16.03.2000

Barne- og familiedepartementet

Odd Anders With (f. 1955), KrF
27.10.1997-22.08.1999
Torunn Laupsa (f. 1946), KrF
23.08.1999-16.03.2000

Kommunal- og regionaldepartementet

Johanne Elfrida Nilsen Gaup (f. 1950), Sp
23.10.1997-16.03.2000
Per N. Hagen (f. 1936), Sp
23.10.1997-16.03.2000
Olav Ulleren (f. 1954), Sp
12.05.1999-16.03.2000
Per Olaf Lundteigen (f. 1953), Sp
12.05.1999-16.03.2000

Miljøverndepartementet

Jesper Werdelin Simonsen (f. 1956), V
27.10.1997-16.03.2000

Nærings- og handelsdepartementet

Harriet Elisabeth Berg (f. 1964), V
17.10.1997-16.03.2000
Odd Hellesnes (f. 1937), V
27.10.1997-12.04.1999
Hans Tormod Antonsen (f. 1965), V
23.04.1999-16.03.2000

Planleggings- og samordningsdepartementet

Kjell Ingar Alvheim (f. 1944), V
17.10.1997-31.12.1997

Kulturdepartementet

Ivar Egeberg (f. 1950), Sp
17.10.1997-16.07.1998
Per Kristian Skulberg (f. 1951), Sp
17.07.1998-16.03.2000