Statssekretærene i Thorbjørn Jaglands regjering (25.10.1996-16.10.1997)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Frøy Kannert (f. 1949)
25.10.1996-16.10.1997
Norvald Mo (f. 1953)
25.10.1996-16.10.1997
Britt Annie Schultz (f. 1945)
01.11.1996-16.10.1997
Sten R. Helland (f. 1949)
01.11.1996-21.08.1997
Terje Moe Gustavsen (f. 1954)
27.06.1997-16.10.1997

Utenriksdepartementet

Siri Bjerke (f. 1958)
Utenrikssaker

25.10.1996-16.10.1997
Jan Egeland (f. 1957)
Utenrikssaker

25.10.1996-16.10.1997
Frode Forfang (f. 1959)
Bistandssaker

01.11.1996-16.10.1997

Finans- og tolldepartementet

Marianne van den Houten Andreassen (f. 1961)
Permittert fra 30.05.1997

25.10.1996-16.10.1997
Mary Synnøve Kvidal (f. 1943)
01.11.1996-16.10.1997
Konstituert statssekretær Tom Therkildsen (f. 1960)
30.05.1997-02.10.1997

Forsvarsdepartementet

Martin Kolberg (f. 1949)
01.11.1996-16.10.1997

Justis- og politidepartementet

Øystein Mæland (f. 1960)
01.11.1996-26.06.1997
Berit Reiss-Andersen (f. 1954)
07.11.1996-03.04.1997
Ingunn Yssen (f. 1961)
04.04.1997-16.10.1997
Torolv Groseth (f. 1950)
27.06.1997-16.10.1997

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Magnus Midtbø (f. 1942)
01.11.1996-06.02.1997
Astrid Søgnen (f. 1951)
01.11.1996-16.10.1997
Per Wøien (f. 1942)
07.02.1997-16.10.1997

Landbruksdepartementet

Ottar Befring (f. 1939)
25.10.1996-16.10.1997

Samferdselsdepartementet

Torstein Rudihagen (f. 1951)
01.11.1996-30.09.1997

Fiskeridepartementet

Asbjørn Rasch (f. 1942)
01.11.1996-16.10.1997

Nærings- og energidepartementet

Nils Amund Røhne (f. 1949)
Næringssaker

01.11.1996-31.12.1996
Inger Karin Nerheim (f. 1954)
Næringssaker

01.11.1996-31.12.1996
Morten Wetland (f. 1951)
Energisaker

01.11.1996-17.12.1996
Liv Undheim (f. 1949)
Energisaker

18.12.1996-31.12.1996

Olje- og energidepartementet

Liv Undheim (f. 1949)
01.01.1997-16.10.1997

Sosial- og helsedepartementet

Finn Grønseth (f. 1951)
Sosialsaker

25.10.1996-16.10.1997
Kari Paulsrud (f. 1957)
Helsesaker

25.10.1996-16.10.1997

Barne- og familiedepartementet

Ingunn Yssen (f. 1961)
25.10.1996-03.04.1997
Sylfest Lomheim (f. 1945)
04.04.1997-16.10.1997

Administrasjonsdepartementet

Haktor Helland (f. 1940)
Også for planleggingsavdelingen i finansdepartementet

15.11.1996-28.11.1996
Arve Bakke (f. 1952)
29.11.1996-31.12.1996

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Jan Petter Rasmussen (f. 1947)
01.11.1996-30.09.1997
May Britt Lunde (f. 1956)
01.11.1996-16.10.1997

Miljøverndepartementet

Bernt Øgrim Bull (f. 1946)
01.11.1996-05.06.1997
Erik Orskaug (f. 1956)
06.06.1997-16.10.1997

Nærings- og handelsdepartementet

Nils Amund Røhne (f. 1949)
01.01.1997-16.10.1997
Inger Karin Nerheim (f. 1954)
01.01.1997-16.10.1997

Plan- og utredningsavdelingen/Planleggingssekretariatet

Haktor Helland (f. 1940)
Også for planleggingsavdelingen i finansdepartementet

01.11.1996-28.11.1996

Planleggings- og samordningsdepartementet

Arve Bakke (f. 1952)
01.01.1997-16.10.1997

Kulturdepartementet

Stig Erik Fossum (f. 1956)
25.10.1996-16.10.1997