Statssekretærene i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering (03.11.1990-24.10.1996)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Per Arne Bjerke (f. 1952)
03.11.1990-29.04.1992
Bjørn Skogstad Aamo (f. 1946)
03.11.1990-04.03.1993
Sigrun Helene Løken (f. 1947)
09.11.1990-09.01.1992
Ole Berrefjord (f. 1948)
12.11.1990-22.12.1994
Gerd Liv Valla (f. 1948)
10.01.1992-20.01.1994
Svein Roald Hansen (f. 1949)
10.01.1992-03.08.1995
Øystein Singsaas (f. 1945)
08.06.1992-24.10.1996
Norvald Mo (f. 1953)
21.01.1994-24.10.1996
Morten Wetland (f. 1951)
23.12.1994-24.10.1996
Martin Kolberg (f. 1949)
13.07.1995-24.10.1996

Utenriksdepartementet

Helga Maria Hernes (f. 1938)
Utenrikssaker

09.11.1990-13.06.1993
Jan Egeland (f. 1957)
Utenrikssaker. Permittert 01.05.1993 - 15.06.1993

14.02.1992-24.10.1996
Siri Bjerke (f. 1958)
Utenrikssaker

14.06.1993-24.10.1996
Jon Ivar Nålsund (f. 1942)
Handels- og skipsfartssaker

03.11.1990-14.10.1993
Einar Risa (f. 1944)
Bistandssaker

09.11.1990-19.09.1991
Helge Kringstad (f. 1943)
Bistandssaker

23.09.1991-03.09.1991
Asbjørn Mathisen (f. 1942)
Bistandssaker

20.09.1992-24.10.1996
Marianne van den Houten Andreassen (f. 1961)
Handelssaker

15.10.1993-23.06.1994
Even Aas (f. 1961)
Handels- og skipsfartssaker

24.06.1994-24.10.1996

Finans- og tolldepartementet

Svein Harald Øygard (f. 1960)
03.11.1990-30.12.1994
Jan Aaboen (f. 1944)
14.01.1991-18.08.1994
Marianne van den Houten Andreassen (f. 1961)
19.08.1994-24.10.1996
Ottar Brage Guttelvik (f. 1953)
01.02.1995-24.10.1996

Forsvarsdepartementet

Elsa Lisbeth Eriksen (f. 1942)
13.11.1990-04.11.1993
Sigve Brekke (f. 1959)
Permittert fra 23.02.1993

08.11.1993-22.03.1996
Inger Johanne Hovengen (f. 1956)
03.05.1996-24.10.1996

Justis- og politidepartementet

Tore-Jarl Christensen (f. 1934)
16.11.1990-03.09.1992
Ingeborg Moen Borgerud (f. 1949)
18.09.1992-24.10.1996
Nils Asbjørn Engstad (f. 1959)
28.06.1993-24.02.1994
Øystein Mæland (f. 1960)
01.05.1994-24.10.1996

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Randi Øverland (f. 1952)
01.01.1991-09.02.1995
Kari Paulsrud (f. 1957)
07.01.1994-21.12.1995
Astrid Søgnen (f. 1951)
10.02.1995-24.10.1996
Magnus Midtbø (f. 1942)
23.02.1996-24.10.1996

Utdannings- og forskningsdepartementet

Randi Øverland (f. 1952)
09.11.1990-31.12.1990

Landbruksdepartementet

Terje Hallstein Risholm (f. 1949)
03.11.1990-28.02.1992
Ottar Befring (f. 1939)
01.03.1992-24.10.1996

Samferdselsdepartementet

Åshild Marianne Bendiktsen (f. 1945)
08.11.1990-30.12.1991
Anne Karin Saus (f. 1944)
01.01.1992-30.01.1994
Gisle Handeland (f. 1943)
31.01.1994-02.03.1995
Torstein Rudihagen (f. 1951)
03.03.1995-24.10.1996

Fiskeridepartementet

Per Alf Andersen (f. 1948)
03.11.1990-03.09.1992
Ottar Inge Kaldhol (f. 1946)
21.09.1992-06.01.1994
Otto Gregussen (f. 1956)
07.01.1994-22.03.1996
Jan Petter Rasmussen (f. 1947)
15.03.1996-24.10.1996

Olje- og energidepartementet

Anne-Grete Ellingsen (f. 1953)
17.12.1990-30.01.1992
Gunnar Myrvang (f. 1950)
31.01.1992-31.12.1992

Nærings- og energidepartementet

Anne Breiby (f. 1956)
01.01.1993-30.12.1995
Gunnar Myrvang (f. 1950)
01.01.1993-28.09.1995
Odd Erik Hansgaard (f. 1949)
17.11.1995-24.10.1996
Mary Synnøve Kvidal (f. 1943)
01.01.1996-24.10.1996

Sosial- og helsedepartementet

Ellen Strengehagen (f. 1940)
21.09.1992-21.12.1995
Ole Jacob Frich (f. 1954)
Sosialsaker

27.11.1992-01.08.1996
Kari Paulsrud (f. 1957)
Helsesaker

22.12.1995-24.10.1996
Finn Grønseth (f. 1951)
16.08.1996-24.10.1996

Sosialdepartementet

Bjørn Martin Aasen (f. 1944)
09.11.1990-03.09.1992
Dag Terje Andersen (f. 1957)
Sosialsaker

11.09.1992-14.11.1992

Barne- og familiedepartementet

Ann-Rigmor Lauritsen (f. 1946)
19.11.1990-12.12.1991
Stig Erik Fossum (f. 1956)
01.01.1992-23.06.1994
Ingunn Yssen (f. 1961)
24.06.1994-24.10.1996

Administrasjonsdepartementet

Einar Evensen (f. 1948)
18.09.1992-06.10.1993
Anne-Lise Hilmen (f. 1941)
19.10.1993-24.10.1996

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Harald Rensvik (f. 1946)
16.11.1990-03.09.1992

Kirke- og kulturdepartementet

Anne Margrethe Tellefsen (f. 1943)
Kultursaker

26.11.1990-31.12.1990

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Erik Orskaug (f. 1956)
11.09.1992-24.10.1996
Oddny Annie Bang (f. 1939)
29.09.1992-18.05.1995
Karin Kjølmoen (f. 1946)
11.10.1995-24.10.1996

Kommunaldepartementet

Solveig Torsvik (f. 1954)
03.11.1990-03.09.1992

Miljøverndepartementet

Jens Stoltenberg (f. 1959)
12.11.1990-21.11.1991
Børre Pettersen (f. 1945)
22.11.1990-08.09.1994
Bernt Øgrim Bull (f. 1946)
09.09.1994-24.10.1996

Næringsdepartementet

Stein Reegård (f. 1951)
26.11.1990-14.11.1991
Anne Breiby (f. 1956)
Permittert 04.09.1992 - 11.09.1992

21.11.1991-30.12.1992

Kulturdepartementet

Anne Margrethe Tellefsen (f. 1943)
01.01.1991-09.01.1992
Sigrun Helene Løken (f. 1947)
10.01.1992-29.09.1993
Ole-Jørgen Johannessen (f. 1942)
04.10.1993-17.11.1994
Irene Valstad (f. 1946)
18.11.1994-19.10.1996
Stig Erik Fossum (f. 1956)
21.10.1996-24.10.1996