Statssekretærene i Jan P. Syses regjering (16.10.1989-02.11.1990)


(Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Arvid Moss (f. 1958), H
16.10.1989-02.11.1990
Kjell Hanssen (f. 1932), H
16.10.1989-02.11.1990
Kai Eide (f. 1949), H
17.10.1989-02.11.1990

Utenriksdepartementet

Knut Vollebæk (f. 1946), KrF
Utenrikssaker

16.10.1989-02.11.1990
Sven Erik Svedman (f. 1946), H
Handels- og skipsfartssaker

27.10.1989-02.11.1990
Torun Dramdal (f. 1960), Sp
Bistandssaker

01.01.1990-02.11.1990

Finans- og tolldepartementet

Dagfinn Høybråten (f. 1957), KrF
16.10.1989-02.11.1990
Trond Reinertsen (f. 1945), H
17.10.1989-02.11.1990

Forsvarsdepartementet

John Kristen Skogan (f. 1942), H
27.10.1989-02.11.1990

Justis- og politidepartementet

Bjørn Stordrange (f. 1956), H
16.10.1989-02.11.1990

Kirke- og undervisningsdepartementet

Harald Synnes (f. 1931), KrF
16.10.1989-31.12.1989
Gunvor Heiene (f. 1941), KrF
16.10.1989-31.12.1989

Utdannings- og forskningsdepartementet

Gunvor Heiene (f. 1941), KrF
01.01.1990-02.11.1990

Landbruksdepartementet

Bjørn Iversen (f. 1953), Sp
16.10.1989-02.11.1990

Samferdselsdepartementet

Kåre Harila (f. 1935), KrF
16.10.1989-02.11.1990

Fiskeridepartementet

Arne Eidsmo (f. 1941), H
23.10.1989-02.11.1990

Olje- og energidepartementet

Kolbjørn Almlid (f. 1945), Sp
23.10.1989-02.11.1990

Sosialdepartementet

Geir Kjell Andersland (f. 1948), H
01.11.1989-02.11.1990

Familie- og forbrukerdepartementet

Idar Magne Holme (f. 1951), KrF
01.01.1990-02.11.1990

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Geir Aarseth (f. 1946), H
01.01.1990-02.11.1990

Departementet for utviklingshjelp

Torun Dramdal (f. 1960), Sp
23.10.1989-31.12.1989

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Idar Magne Holme (f. 1951), KrF
16.10.1989-31.12.1989
Geir Aarseth (f. 1946), H
Administrasjonssaker

23.11.1989-31.12.1989

Kirke- og kulturdepartementet

Harald Synnes (f. 1931), KrF
01.01.1990-18.08.1990
Laila Dåvøy (f. 1948), KrF
20.08.1990-02.11.1990

Kommunaldepartementet

Per N. Hagen (f. 1936), Sp
23.10.1989-02.11.1990

Miljøverndepartementet

Steinar Ness (f. 1959), Sp
20.10.1989-04.08.1990
Per Kristian Skulberg (f. 1951), Sp
15.06.1990-02.11.1990

Næringsdepartementet

Odd Rikard Olsen (f. 1947), H
23.10.1989-02.11.1990
Diderik Schnitler (f. 1946), H
23.10.1989-05.08.1990
John Gordon Bernander (f. 1957), H
06.08.1990-02.11.1990