Statssekretærene i Kåre Willochs første regjering (14.10.1981-07.06.1983)


(Høyre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Erling jr. Norvik (f. 1928)
14.10.1981-07.06.1983
Erik Nessheim (f. 1939)
Permittert 07.09.1982 - 03.10.1982

14.10.1981-07.06.1983
Kjell Colding (f. 1931)
14.10.1981-07.06.1983

Utenriksdepartementet

Eivinn Berg (f. 1931)
14.10.1981-07.06.1983

Finans- og tolldepartementet

Kjell Storvik (f. 1930)
14.10.1981-07.06.1983

Forsvarsdepartementet

Oddmund Håvard Hammerstad (f. 1942)
14.10.1981-07.06.1983

Justis- og politidepartementet

Sveinung O. Flaaten (f. 1953)
14.10.1981-07.06.1983

Kirke- og undervisningsdepartementet

Jan Schreiner Levy (f. 1943)
Kultur- og vitenskapssaker

14.10.1981-31.12.1981
Olav Svartdal (f. 1931)
14.10.1981-07.06.1983

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Jan Schreiner Levy (f. 1943)
01.01.1982-07.06.1983

Landbruksdepartementet

Helge Barstad (f. 1928)
14.10.1981-07.06.1983

Samferdselsdepartementet

Karl-Wilhelm Sirkka (f. 1939)
14.10.1981-31.12.1982
Bjørn Andersen (f. 1944)
01.01.1983-07.06.1983

Fiskeridepartementet

Leiv Grønnevet (f. 1943)
14.10.1981-07.06.1983

Olje- og energidepartementet

Hans Henrik Ramm (f. 1950)
14.10.1981-07.06.1983

Sosialdepartementet

Astrid Nøklebye Heiberg (f. 1936)
14.10.1981-07.06.1983

Departementet for handel og skipsfart

Mette Kongshem (f. 1941)
14.10.1981-07.06.1983

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Halvor Stenstadvold (f. 1944)
14.10.1981-07.06.1983

Industridepartementet

Arnulf Ingebrigtsen (f. 1942)
14.10.1981-07.06.1983

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Kjell Stahl (f. 1937)
14.10.1981-07.06.1983

Miljøverndepartementet

Bjarte Erling Eikeset (f. 1937)
14.10.1981-07.06.1983