Statssekretærene i Odvar Nordlis regjering (15.01.1976-03.02.1981)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Oluf Fuglerud (f. 1924)
15.01.1976-26.06.1976
Eskild Jensen (f. 1925)
15.01.1976-23.01.1980
Kjell Thorbjørn Kristensen (f. 1927)
15.01.1976-03.02.1981
Paul Engstad (f. 1926)
28.06.1976-23.01.1980
Olav Bucher-Johannessen (f. 1926)
25.01.1980-03.02.1981
Per Kjell Vassbotn (f. 1941)
25.01.1980-03.02.1981

Utenriksdepartementet

Johan Jørgen Holst (f. 1937)
15.10.1979-03.02.1981
Thorvald Stoltenberg (f. 1931)
Utnevnt til statsråd 08.10.1979

15.01.1976-07.10.1979

Finans- og tolldepartementet

Bjørn Skogstad Aamo (f. 1946)
15.01.1976-24.02.1979
Tormod Hermansen (f. 1940)
08.03.1979-07.10.1979
Kari Gjesteby (f. 1947)
17.10.1979-03.02.1981

Forsvarsdepartementet

Johan Jørgen Holst (f. 1937)
28.01.1976-07.10.1979
Bjørn Rochmann Bruland (f. 1926)
15.10.1979-03.02.1981

Justis- og politidepartementet

Kai Ekanger (f. 1929)
15.01.1976-07.10.1979
Thor-Erik Johansen (f. 1949)
25.01.1980-03.02.1981

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kari Gjesteby (f. 1947)
23.01.1976-26.01.1978
Halvdan Skard (f. 1939)
10.02.1976-07.10.1979
Rolf Lasse Lund (f. 1946)
30.01.1978-07.10.1979
Halvdan Skard (f. 1939)
12.10.1979-03.02.1981
Grete Knudsen (f. 1940)
17.10.1979-03.02.1981

Landbruksdepartementet

Ole Klemet Sara (f. 1936)
15.01.1976-03.06.1979
Ola Skjølaas (f. 1941)
02.06.1979-03.02.1981

Samferdselsdepartementet

Bjørn Flage Pettersen (f. 1934)
15.01.1976-30.12.1977
Arnfinn Lund (f. 1926)
11.01.1978-07.10.1979
Svein Aasmundstad (f. 1935)
15.10.1979-30.08.1980
Statssekretær Sverre Pettersen (f. 1921)
01.09.1980-03.02.1981

Fiskeridepartementet

Birger Larsen (f. 1940)
15.01.1976-12.01.1978
Roald Vaage (f. 1944)
01.02.1978-13.10.1979
Ivan Kristoffersen (f. 1931)
26.11.1980-03.02.1981

Olje- og energidepartementet

Trygve Tamburstuen (f. 1946)
23.01.1978-11.10.1979
Harald Norvik (f. 1946)
12.10.1979-03.02.1981

Sosialdepartementet

Kjell Knudsen (f. 1931)
15.01.1976-23.09.1977
Per Nyland (f. 1927)
23.01.1978-07.10.1979
Berit Haldorsen (f. 1932)
12.10.1979-31.03.1980
Statssekretær Helen Marie Bøsterud (f. 1940)
21.04.1980-03.02.1981

Departementet for handel og skipsfart

Per Martin Ølberg (f. 1933)
22.02.1976-07.10.1979
Per Martin Ølberg (f. 1933)
12.10.1979-03.02.1981

Departementet for industri og håndverk

Lars Uno Thulin (f. 1939)
15.01.1976-04.11.1977

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Ulf Sand (f. 1938)
15.01.1976-08.10.1979
Øistein Gulbrandsen (f. 1943)
23.01.1978-07.10.1979
Per Halvdan Brannsten (f. 1944)
19.10.1979-03.02.1981

Industridepartementet

Reidar Engell Olsen (f. 1933)
15.01.1976-07.10.1979
Trygve Tamburstuen (f. 1946)
12.10.1979-03.02.1981

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Arnfinn Lund (f. 1926)
15.01.1976-10.01.1978
Berit Haldorsen (f. 1932)
23.01.1978-07.10.1979
Tom Veierød (f. 1937)
01.11.1979-02.10.1980
Birger Schjølberg (f. 1941)
20.10.1980-03.02.1981

Miljøverndepartementet

Tore-Jarl Christensen (f. 1934)
15.01.1976-07.10.1979
Inger Pedersen (f. 1936)
24.10.1979-03.02.1981

Planleggingssekretariatet

Gudmund Hernes (f. 1941)
14.01.1980-03.02.1981

Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker

Arne Treholt (f. 1942)
10.03.1976-31.12.1978