Statssekretærene i Trygve Brattelis første regjering (17.03.1971-17.10.1972)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Oluf Fuglerud (f. 1924)
19.03.1971-17.10.1972
Arne Gunnar Stein Lie (f. 1927)
19.03.1971-17.10.1972
Erik Himle (f. 1924)
Permittert fra 06.07.1972

19.04.1971-17.10.1972
Konstituert statssekretær Kjell Thorbjørn Kristensen (f. 1927)
07.08.1972-30.09.1972

Utenriksdepartementet

Thorvald Stoltenberg (f. 1931)
19.03.1971-17.10.1972

Finans- og tolldepartementet

Juul Bjerke (f. 1928)
19.03.1971-17.10.1972

Forsvarsdepartementet

Sverre Frogner (f. 1925)
26.04.1971-17.10.1972

Justis- og politidepartementet

Elsa Rastad Bråten (f. 1918)
26.03.1971-17.10.1972

Kirke- og undervisningsdepartementet

Hans Chr. Ingemann Østvold (f. 1919)
19.04.1971-17.10.1972

Landbruksdepartementet

Hans Andreas Solberg (f. 1923)
19.03.1971-17.10.1972

Samferdselsdepartementet

Kåre Ellingsgård (f. 1926)
19.03.1971-21.08.1971
Lasse Aasland (f. 1926)
01.09.1971-17.10.1972

Fiskeridepartementet

Sven Olsen (f. 1922)
26.04.1971-23.01.1972
Herlof Gjerde (f. 1936)
31.01.1972-17.10.1972

Sosialdepartementet

Torbjørn Mork (f. 1928)
19.03.1971-17.10.1972

Departementet for handel og skipsfart

Erik Andreas Ribu (f. 1921)
26.03.1971-30.08.1972

Departementet for industri og håndverk

Arve Johnsen (f. 1934)
19.03.1971-17.10.1972

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Ulf Sand (f. 1938)
08.05.1972-17.10.1972

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Leif Jørgen Aune (f. 1925)
19.03.1971-17.10.1972

Lønns- og prisdepartementet

Ulf Sand (f. 1938)
19.03.1971-07.05.1972

Miljøverndepartementet

Olav Sigurd Carlsen (f. 1930)
15.05.1972-17.10.1972