Statssekretærene i John Lyngs regjering (28.08.1963-24.09.1963)


(Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Paul Thyness (f. 1930), H
28.08.1963-24.09.1963
Ivar Johansen (f. 1923), H
28.08.1963-24.09.1963

Utenriksdepartementet

Thomas Torsvik (f. 1919), H
28.08.1963-24.09.1963

Forsvarsdepartementet

Arne Gunnar Lund (f. 1918), H
28.08.1963-24.09.1963

Kirke- og undervisningsdepartementet

Magne Lerheim (f. 1929), H
28.08.1963-24.09.1963

Landbruksdepartementet

Theodor Dyring (f. 1916), H
28.08.1963-24.09.1963

Samferdselsdepartementet

Bjørn Unneberg (f. 1928), H
28.08.1963-24.09.1963

Sosialdepartementet

Odd Steinar Holøs (f. 1922), H
28.08.1963-24.09.1963

Departementet for industri og håndverk

Torkild Wilhelm Schøyen (f. 1929), H
28.08.1963-24.09.1963