Statssekretærene i Einar Gerhardsens tredje regjering (22.01.1955-27.08.1963)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Olaf Solumsmoen (f. 1896)
06.01.1956-27.08.1963
Dagfin Juel (f. 1909)
01.04.1956-27.08.1963
Kjell Gjøstein Aabrek (f. 1901)
01.01.1958-27.08.1963
Statsministersekretær Arnfinn Guldvog (f. 1913)
Ekspedisjonssjef fra 06.01.1956

22.01.1955-05.01.1956
Statsministersekretær Olaf Solumsmoen (f. 1896)
Pressesaker

22.01.1955-05.01.1956
Statsministersekretær Kai Birger Knudsen (f. 1903)
23.05.1955-30.12.1955

Utenriksdepartementet

Dag Ramsøy Bryn (f. 1909)
22.01.1955-29.04.1958
Hans Engen (f. 1912)
01.08.1958-27.08.1963

Finans- og tolldepartementet

Karl Trasti (f. 1917)
22.01.1955-27.12.1956
Per Kleppe (f. 1923)
25.02.1957-28.02.1962

Forsvarsdepartementet

Sivert Andreas Nielsen (f. 1916)
01.08.1955-30.07.1958
Erik Himle (f. 1924)
01.07.1958-16.02.1961

Kirke- og undervisningsdepartementet

Helge Sivertsen (f. 1913)
22.01.1955-30.11.1956
Enevald Skadsem (f. 1919)
02.09.1960-27.08.1963

Landbruksdepartementet

Thorstein Treholt (f. 1911)
22.01.1955-31.08.1957

Samferdselsdepartementet

Hallvard Lange Bojer (f. 1905)
01.09.1956-30.04.1960
Robert Fredrik Nordén (f. 1926)
15.08.1960-05.01.1961
Erik Himle (f. 1924)
01.01.1962-27.08.1963

Fiskeridepartementet

Olaf Marcelius Grønaas (f. 1905)
22.01.1955-03.05.1960
Finn Wilhelm Bryhni (f. 1913)
15.06.1960-04.01.1962

Sosialdepartementet

Bjørn Skau (f. 1929)
15.12.1961-27.08.1963

Departementet for industri og håndverk

Odd Chr. Gøthe (f. 1919)
22.01.1955-30.08.1958