Statssekretærene i Einar Gerhardsens andre regjering (05.11.1945-18.11.1951)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Statsministersekretær Gunnar Bøe (f. 1917)
09.11.1945-10.07.1947
Statsministersekretær Johan Henrik Hoffman (f. 1909)
15.11.1945-23.04.1946
Statsministersekretær Johan Zeier Cappelen (f. 1913)
01.07.1946-28.02.1948
Statsministersekretær Arnfinn Guldvog (f. 1913)
Nøyaktig tiltredelsesdag i 1947 er ikke stadfestet

01.01.1947-30.12.1948
Statsministersekretær Helge Sivertsen (f. 1913)
28.06.1947-10.07.1947
Statsministersekretær Arnfinn Vik (f. 1901)
Nøyaktig tiltredelsesdag i 1947 er ikke stadfestet

01.02.1948-30.12.1948
Statsministersekretær Kai Birger Knudsen (f. 1903)
01.04.1948-18.11.1951
Statsministersekretær Olaf Solumsmoen (f. 1896)
Pressesaker

08.11.1948-18.11.1951
Statsministersekretær Arne Gunnar Haarr (f. 1913)
01.01.1949-18.11.1951

Utenriksdepartementet

Arne Skaug (f. 1906)
07.05.1948-31.01.1949
Jens Mogens Boyesen (f. 1920)
01.02.1951-18.11.1951

Finans- og tolldepartementet

Gunnar Bøe (f. 1917)
11.07.1947-01.01.1948

Forsvarsdepartementet

Dag Ramsøy Bryn (f. 1909)
11.07.1947-30.06.1950
Andreas Andersen (f. 1903)
01.08.1951-18.11.1951

Kirke- og undervisningsdepartementet

Helge Sivertsen (f. 1913)
11.07.1947-18.11.1951

Landbruksdepartementet

Rasmus Nordbø (f. 1915)
19.03.1948-18.11.1951

Samferdselsdepartementet

Halvdan Eyvind Stokke (f. 1900)
11.07.1947-20.01.1948

Sosialdepartementet

Knut Getz Wold (f. 1915)
11.07.1947-31.03.1948
Kalmar Johannes Øksnes (f. 1905)
01.04.1948-18.11.1951

Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet

Arne Gulbrand Drogseth (f. 1893)
11.07.1947-05.12.1947
Arne Gulbrand Drogseth (f. 1893)
Utnevnt til konstituert statsråd 29.06.1951

06.12.1947-28.06.1951
Halvard Andreas Gjøsund Roald (f. 1913)
29.06.1951-15.11.1951