Biografier

Kjell Ursin-Smith


Født: 1945
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kommunal- og arbeidsdepartementet 01.04.1986 - 08.05.1986