Biografier

Astrid Søgnen


Født: 1951
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10.02.1995 - 24.10.1996
Statssekretær Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 01.11.1996 - 16.10.1997