Biografier

Ann-Rigmor Lauritsen


Født: 1946
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Barne- og familiedepartementet 19.11.1990 - 12.12.1991