Biografier

Hanna Marit Jahr


Født: 1939
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kultur- og vitenskapsdepartementet 30.05.1988 - 15.10.1989