Biografier

Iselin Nybø


Født: 1981
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kunnskapsdepartementet 17.01.2018 - 25.06.2018