Biografier

Åse Michaelsen


Født:
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Helse- og omsorgsdepartementet 17.01.2018 - 25.06.2018