Biografier

Åse Michaelsen


Født:
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Helse- og omsorgsdepartementet 17.01.2018 - 23.09.2018