Biografier 1905-1945


Født: 1978
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Kunnskapsminister Kunnskapsdepartementet 15.09.2017 - 19.11.2017