Biografier 1905-1945


Født: 1978
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
EØS- og EU-minister Utenriksdepartementet 20.10.2017 - 23.11.2017