Biografier

Marit Berger Røsland


Født: 21.09.1978
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
EØS- og EU-minister Utenriksdepartementet 20.10.2017 - 17.01.2018