Biografier 1905-1945


Født: 0
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Landbruks- og matminister Landbruks- og matdepartementet 16.12.2015 - 18.11.2017