Biografier

Per Sandberg


Født: 0
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Fiskeriminister Nærings- og fiskeridepartementet 16.12.2015 - 21.06.2018