Biografier

Per Sandberg


Født: 0
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Fiskeriminister Nærings- og fiskeridepartementet 16.12.2015 - 17.01.2018