Biografier

Per Sandberg


Født: 0
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Fiskeriminister Nærings- og fiskeridepartementet 16.12.2015 - 13.08.2018
Statsråd Justis- og beredskapsdepartementet 20.03.2018 - 04.04.2018