Biografier

Linda Cathrine Hofstad Helleland


Født: 26.08.1977
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Kulturminister Kulturdepartementet 16.12.2015 - 17.01.2018
Statsråd Barne- og likestillingsdepartementet 17.01.2018 - 12.12.2018