Biografier 1905-1945


Født: 1972
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Arbeids- og sosialminister Arbeids- og sosialdepartementet 16.12.2015 - 18.11.2017