Biografier 1905-1945

Solveig Horne


Født: 12.01.1969
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 16.10.2013 - 23.11.2017