Biografier

Ahmad Ghanizadeh


Født: 1961
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 23.03.2012 - 15.10.2013