Biografier

Roger Østlie Sandum


Født: 1970
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Finansdepartementet 17.10.2005 - 20.10.2009
Statssekretær Kunnskapsdepartementet 21.10.2009 - 30.03.2012
Midlertidig statssekretær Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 05.03.2012 - 30.03.2012