Biografier

Krishna Chudasama


Født: 1961
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Barne- og likestillingsdepartementet 28.10.2005 - 30.11.2006