Biografier

Britt Skjelbred


Født: 1949
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Olje- og energidepartementet 26.10.2001 - 27.02.2004