Biografier

Rita Sletner


Født: 1960
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Justis- og politidepartementet 26.10.2001 - 16.10.2005