Biografier

Berit Øksnes Gjerløw


Født: 1959
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kulturdepartementet 19.10.2001 - 31.12.2001
Statssekretær Kultur- og kirkedepartementet 01.01.2002 - 16.10.2005