Biografier

Berith Irene Egeberg Bergersen


Født: 1951
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 17.03.2000 - 31.05.2001