Biografier

Sivert Andreas Nielsen


Født: 1916
Død: 2004
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Forsvarsdepartementet 01.08.1955 - 30.07.1958