Biografier

Arnfinn Guldvog


Født: 1913
Død: 1983
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsministersekretær Statsministerens kontor 01.01.1947 - 30.12.1948
Statsministersekretær Statsministerens kontor 19.11.1951 - 21.01.1955
Statsministersekretær Statsministerens kontor 22.01.1955 - 05.01.1956