Biografier

Finn Wilhelm Bryhni


Født: 1913
Død: 1997
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Fiskeridepartementet 15.06.1960 - 04.01.1962