Biografier

Jens Mogens Boyesen


Født: 09.10.1920
Død: 20.11.1996
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Utenriksdepartementet 01.02.1951 - 18.11.1951
Statssekretær Utenriksdepartementet 19.11.1951 - 14.09.1954
Statssekretær Forsvarsdepartementet 15.09.1954 - 21.01.1955
Statssekretær Utenriksdepartementet 15.01.1964 - 11.10.1965