Biografier

Vidkun Quisling


Født: 18.07.1887
Død: 24.10.1945
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 12.05.1931 - 13.03.1932
Statsråd Forsvarsdepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 18.07.1887, Fyresdal.
Sønn av prost Jon Lauritz Quisling (1844-1930) og Anna Caroline Bang (1860-1941).

Utdanning og yrke:

Student - Skiens skole (1905)
Mil. høyskoleeksamen (1911)

Offiser (1908)
Aspirant - Generalstaben (1911-1915)
Sekretær - Den krigstekniske kommisjon under verdenskrigen (1916-1918)
Kaptein - Feltartilleriet (1917)
Adjoint - Generalstaben (1918-1923)
Militærattaché - Petrograd (1918-1919)
Militærattaché, legasjonssekretær og tildels kst. chargé d'affaires - Helsingfors (1919-1921)
Representant for Ukraina og Krim - Den internasjonale hjelpekommisjonen i Russland (1922-1923)
Medhjelper ved hjelpeaksjoner i Russland og Lilleasia - Folkenes Forbund (1924-1926)
Ansatt - Den norske legasjonen i Moskva (1927-1929)

Verv i partier:

Stiftet - Nasjonal Samling (1933)(28. mai 1933)
Fører - Nasjonal Samling (1933-1945)

Litteratur:

Utga - Russland og vi (1930)

Diverse:

Okkupasjonen: Utnevnte seg selv til sjef for ny regjering 9. april 1940, etter at den lovlige regjeringen hadde måttet forlate hovedstaden. Ministerpresident fra 1. april 1942. Fengslet og tiltalt for landsforræderi etter frigjøringen. Dømt til døden av lagmannsretten 10. sept., enst. bekreftet av Høyesterett 13. okt.