Biografier

Asbjørn Lindboe


Født: 19.06.1889
Død: 08.03.1967
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 12.05.1931 - 13.03.1932
Statsråd Justis- og politidepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 19.06.1889, Trondheim.
Sønn av lagmann Jacob Albert Lindboe (1843-1902) og Hanna Jenssen (1850-1932).

Utdanning og yrke:

Student - Hallings skole, Oslo (1909)
Cand.jur. (1914)

Vpl. offiser - Feltartilleriet (1911)
Edsv. fullmektig - Nordfjord sorenskriveri (1914-1915)
Fullmektig - Advokat A. Claussen, Trondheim (fra 1915)
Fullmektig - Trondheim byfogdembete (1915-1919)
Premierløytnant (1919)
Overretssakfører - Trondheim (fra 1919)
Høyesterettsadvokat (fra 1925)
Sorenskriver - Inderøy sorenskriveri (1933-1942)
Fylkesmann - Nord-Trøndelag (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Trondheim bystyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningsnemnd (1923-1925)
Formann - Overligningsnemnd (1923-1925)
Viseformann - Sør-Trøndelag fylkesskattestyre (1923-1925)
Formann - Den overordentlige domstol av 1933 i Nord-Trøndelag (almenningsrettigheter) (1933)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets landsstyre (fra 1938) (1938--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Studentersamfundet i Trondheim
Styreformann - Studentersamfundets finansstyre (1920-1930)
Medlem - Studentersamfundets byggekomite (1926-1929)
Medstifter og formann - Norrønalaget Nidaros (1926-1931)
Styremedlem - 13de krets av Den Norske Sakførerforening (1930-1931)
Styremedlem - Norges Grønlandslag (fra dets stiftelse) (fra 1931)

Andre administrative verv:

Formann - Trondheim teaters direksjon