Biografier

Niels Treschow


Født: 05.09.1751
Død: 22.09.1833
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 3. representant Christiania Professor
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd 1. departement for kirkesakene og undervisningsvesenet 30.11.1814 - 31.08.1816
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1816 - 31.10.1817
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.11.1817 - 30.09.1819
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1819 - 31.08.1820
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.09.1820 - 08.07.1822
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.12.1822 - 31.03.1823
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.04.1823 - 27.06.1825