Biografier

Fredrik Christian Wildhagen Ording


Født: 06.04.1870
Død: 02.02.1929
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. suppleant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Rektor Høyre
1925-27 1. suppleant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Rektor Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Møtte for Christiansen 22.03.-29.03.1924.

Varamedlem i Militærkomiteen
Møtte for Meinich 10.03.-15.03.1924.

Personalia:

Født 06.04.1870, Drammen.
Sønn av rektor Jørgen Frederik Ording (1832-1888) og Marie Benedicte Wildhagen (1845-1913).

Utdanning og yrke:

Student - Drammen (1888)
Lærereks. - Spr.hist. (1895)
Studerte - Tyskland (1895)
Studerte - England (1901)
Studerte - England (1905)
Studerte - England (1906)

Redaktør - "Den høiere skole"
Lærer - Skoler i Oslo (1893-1901)
Lærer - For den svenske (og den gang norske) kronprins Gustaf Adolf i Stockholm (1899-1900)
Overlærer - Bjølsen skole i Oslo (1902)
Lærer - For den svenske (og den gang norske) kronprins Gustaf Adolf i Oslo (1903-1904) (våren 1903 og 1904)
Ansatt - Nissens pikeskole og Kristiania lærerskole (fra 1903) (Aug)
Bestyrer - Nissens pikeskole og Kristiania lærerskole (1904-1912)
Sensor - Latin ved Universitetets forberedende prøver (1910-1917)
Kst. rektor - Holmestrand lærerskole (fra 1912) (Aug)
Rektor - Drammens skole (fra 1926) (fra 16. april 1926)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Holmestrand bystyre
1919-22 ordfører Holmestrand bystyre
1922-1924 ordfører Holmestrand bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen om en lærerhøyskole av 1920
Medlem - Den parlamentariske skolekommisjon av 1922

Verv i organisasjoner:

Formann/medlem - Styret Filologisk Forening
Formann/medlem - Styret Pedagogisk Samfund
Formann/medlem - Styret Lærerskolenes Landsforbund
Formann/medlem - Styret 4de krets av Filologenes og Realistenes Landsforbund

Litteratur:

Art. forf. - Om lærerskoler og lærerutdannelse, sprogstriden, i fag- og dagspressen
Forf. - Politisk og biografisk art
Utga - Birkelands historiske arbeider og hans utførlige biografi for Den norske historiske forening
Skrev - Latinsk Elementærbok (1903)
Skrev - Norsk Litteratur (1911)
Utga - Pædagogikkens historie (1916)
Utga - Riksarkivar Birkelands brev (1920)
Utga - Det lærde Holland (1927)

Diverse:

Minne: Hans portrett, malt av A. Eiebakke, ble i 1927 avslørt på Holmestrand lærerskole.