Kjell Magne Bondeviks andre regjering gjekk av 16.10.2005

Bondevik II-regjeringa går av etter å ha lidd nederlag i valet for det raud-grøne regjeringsalternativet beståande av Ap, Sp og SV. Dei raud-grøne partia får til saman eit knapt fleirtal på Stortinget. Stoltenberg kan dermed skipa den fyrste fleirtalsregjering etter Willoch II (1983-85).