Kjell Magne Bondeviks første regjering gjekk av 16.03.2000

Jens Stoltenberg skipar ei ny Arbeiderparti-regjering. Regjeringsskiftet skuldast at Bondevik stilte kabinettspørsmål i gasskraftsaka.