Thorbjørn Jaglands regjering gjekk av 16.10.1997

Regjeringsskiftet skuldast at Arbeiderpartiet gjer eit dårleg val, og at Jagland har sagt at han vil gå av dersom valresultatet blir dårlegare enn 36,9 % av røystene. Kjell Magne Bondevik (Kristeleg Folkeparti) skipar ei borgarleg koalisjonsregjering.