Gro Harlem Brundtlands tredje regjering gjekk av 24.10.1996

Torbjørn Jagland skipar ei ny Arbeiderparti-regjering etter at Brundtland har uttrykt ynskje om avløysing.